Shkolla “Fol Shqip”

“Fol Shqip” School Opening Announcement
 
We are delighted to announce the opening of “Fol Shqip,” starting January 7th, 2024.
 
We are now accepting student registrations from January to June 2024.
Available Classes:
Language: For ages 4 to 18
Dance: For ages 3 to 21
Students can choose one or both classes as per their interest.
Location: PS 88Q, 60-85 Catalpa Avenue, Ridgewood, NY 11385
Timing: Sundays, 2:30 PM to 4:30 PM.
 
For detailed information and to register, please follow the Link to access our registration form.
— FOL SHQIP SE JAM SHQIPËTAR/E ❤️
 
Njoftim për Hapjen e Shkollës “Fol Shqip”
Jemi të lumtur t’ju njoftojmë hapjen e shkollës “Fol Shqip”, që fillon më 7 janar 2024.
Tani po pranojmë regjistrimet e nxënësve nga janari deri në qershor 2024.
 
Klasat e disponueshme:
– Gjuhë: Për moshat 4 deri në 18 vjeç
– Vallëzim: Për moshat 3 deri në 21 vjeç
Nxënësit mund të zgjedhin njërën ose të dyja klasat sipas interesit të tyre.
Vendndodhja: PS 88Q, 60-85 Catalpa Avenue, Ridgewood, NY 11385
Orari: Të dielave, nga ora 2:30 e pasdites deri në 4:30 e pasdites.
 
Për informacion të hollësishëm dhe për të u regjistruar, ju lutemi ndiqni Linkun për të hyrë në formularin tonë të regjistrimit.
❤️